Okolje

Oris svetovnih razmer

Hondina izjava o okolju

Honda je že dolgo zavezana ohranjevanju okolja. V 90. letih prejšnjega stoletja smo utrdili svojo organizacijsko strukturo in dali v javnost izjavo o okolju ter s tem jasno izrazili svoje stališče do okoljskih vprašanj. Še naprej smo poudarjali svoje pobude za ohranitev okolja, ki imajo osrednje mesto v vsem, kar počnemo.

S pogledom v prihodnost smo oblikovali našo vizijo za leto 2010, ki potrjuje, da naša poslovna kultura temelji na svobodi in odprtosti, izzivu in sodelovanju. Zavezanost prihodnosti, kakor jo opredeljujemo v svoji viziji, zahteva od nas, da pridno delamo za izpolnitev svojih ambicioznih okoljskih ciljev. Vemo, da naša skupna naloga reševanja okoljskih vprašanj, ki stojijo pred družbo, ali prizadevanje, da postanemo podjetje, kakršno si družba želi, ne pozna bližnjic.

Hondina izjava o okolju

Kot odgovorna članica družbe, katere naloga je ohranjevanje globalnega okolja, bo Honda storila vse, kar je v njeni moči, da prispeva k zdravju ljudi in ohranitvi globalnega okolja v vseh fazah svoje poslovne dejavnosti. Samo tako lahko računamo na uspešno prihodnost ne le našega podjetja, temveč vsega sveta.

Pri svojih vsakodnevnih poslovnih ciljih moramo slediti naslednjim načelom:

  1. Prizadevali si bomo reciklirati materiale ter ohranjati vire sredstev in energijo na vsaki stopnji življenjskega cikla naših proizvodov, od raziskave, zasnove, proizvodnje in prodaje do vzdrževanja in odstranitve.
  2. Storili bomo vse, kar moremo, da bi našli ustrezne načine za odstranitev odpadkov in onesnaževalcev, ki nastajajo z uporabo naših proizvodov, pa tudi v vseh fazah življenjskega cikla teh proizvodov.
  3. Vsak sodelavec se mora kot član podjetja in širše družbene skupnosti zavedati pomena svojih prizadevanj za ohranitev zdravja ljudi in globalnega okolja ter prispevati svoj delež k temu, da bo podjetje kot celota ravnalo odgovorno.
  4. Upoštevali bomo vpliv, ki ga imajo naše poslovne dejavnosti na lokalno okolje in družbo, ter si prizadevali za izboljšanje ugleda podjetja v družbi.

Sestavljeno in objavljeno junija 1992

Ciljne vrednosti zmanjšanja CO2 do 2010 in napredek

V boju z globalnimi klimatskimi spremembami zaseda Honda vodilno vlogo s postavitvijo globalnih ciljnih vrednosti zmanjšanja CO2 in postopnim približevanjem zastavljenim ciljem.

Globalne klimatske spremembe

Naglo naraščajoči izpusti ogljikovega dioksida, fluoriranih ogljikovodikov in drugih toplogrednih plinov so poglavitni vzrok globalnih klimatskih sprememb. Tega problema ni mogoče rešiti samo z ukrepanjem na regionalni ravni. Zato se ga Honda loteva v svetovnem okviru.

Rast povpraševanja po mobilnosti

Trenutno obstaja velik razkorak med razvitimi državami in tistimi v razvoju, kar zadeva razpoložljivost primernega prevoza. Ker so izboljšave v kakovosti tovrstne mobilnosti bistvene za večjo kakovost življenja, bo povpraševanje po avtomobilih in drugih oblikah prevoza še naprej raslo.

Honda dela na nadaljnjem razvoju svoje tehnologije, da bi grožnjo globalnih klimatskih sprememb uskladila z naraščajočo potrebo po mobilnosti. Naš splošni cilj je izdelovati proizvode z najnižjimi izpusti CO2 v času uporabe, in to v proizvodnih obratih z najnižjimi izpusti CO2na proizvodno enoto.

Postavljanje ciljev za višje povprečne efektivne izkoristke goriva pri vseh proizvodih po vsem svetu

Ker bo motor z notranjim zgorevanjem najbrž še vsaj do leta 2020 glavno sredstvo mobilnosti, Honda dela na povečanju njegovega izkoristka in zmanjšanju porabe goriva. V ZDA, Evropi in drugih območjih so uvedli stroge predpise kot npr. standarde povprečne porabe goriva za podjetja (CAFE), ki zahtevajo boljše izkoristke goriva pri avtomobilskih voznih parkih. Ker se Honda zaveda potrebe po globalnih pobudah, zdaj merjenja območnih povprečij porabe goriva nadomešča z merjenji globalnih povprečij, merjenja povprečij na osnovi kategorij vozil pa s ciljnimi vrednostmi povprečij za svojo celotno ponudbo vozil po vsem svetu.

Zmanjševanje izpustov CO2 na vozilo v svetovni proizvodnji

Honda se prav tako zavzema za nadaljnje izboljšanje efektivnega izkoristka svojih proizvodnih procesov po vsem svetu in zmanjšanje izpustov CO2. V ta namen smo leta 2006 določili globalne ciljne vrednosti povprečnih izpustov CO2 na enoto v proizvodnji in se vztrajno trudimo za uresničitev teh ciljev.

Seminarji REACH za dobavitelje

Honda je začela izvajati seminarje za dobavitelje na temo REACH, tj. novih evropskih predpisov za kemične snovi. Zakonodaja REACH (registracija, vrednotenje, dovoljevanje in omejevanje kemičnih snovi) je bila sprejeta junija 2007 in zahteva vnaprejšnjo registracijo kemičnih snovi začenši z junijem 2008. Honda svojo obravnavo tega vprašanja usmerja na svetovno oskrbovalno verigo. Seminarje smo izvajali za vsa območja, ki oskrbujejo Evropo z deli in proizvodi, da bi zagotovili popolno in koordinirano skladnost z novimi predpisi.

Proizvodi

Evropa: ukrepanje v zvezi z izpusti

Vse od prihoda Civica 2001 v Evropo je vsak nov model, uveden na evropske trge, ustrezal emisijskim standardom Euro 4 in vključeval nadaljnje izboljšave nadzora nad izpusti. Z uvedbo avtomobilov na hibridni in dizelski pogon so se zmanjšali tudi izpusti CO2. Prihodu 2,2-litrskega dizelskega Accorda v januarju 2004 je sledil dizelski FR-V (na Japonskem znan pod imenom Edix) in v januarju 2006 še dizelski Civic. Novi CR-V, ki je prišel na trg januarja 2007, ima že filter za dizelske saje (DPF), ki zmanjšuje porabo goriva in ima čistejše izpuste. Prodaja Civica Hybrida se je v poslovnem letu 2008 več kot potrojila glede na prejšnje leto.

Študija primera

RITE – Hondine raziskave za pridobivanje etanola iz neužitne biomase prehajajo v fazo potrditve

Honda R&D Co., Ltd. in Raziskovalni inštitut za inovativno tehnologijo za Zemljo (Research Institute of Innovative Technology for the Earth ali RITE) bosta jeseni 2009 postavila proizvodni obrat za nadaljnje raziskave v zvezi z njunim skupno razvitim postopkom pridobivanja etanola iz mehke biomase1 in njegov prehod v fazo praktične uveljavitve. Honda bo še naprej sodelovala v raziskavi družbene sprejemljivosti in ekonomske izvedljivosti industrijskega pridobivanja bioalkohola. Projekt bi morda lahko spodbudil uvajanje tehnologije za proizvodnjo etanola po vsem svetu in s tem pripomogel k omejevanju izpustov CO2.

1 Mehka biomasa je obnovljiv vir organskega izvora, dobljen iz nefosiliziranih rastlinskih snovi. V širšem pomenu so to lahko tudi živinske fekalije in urin, gnil les in neužitne rastlinske snovi.

Učilnica za gorivne celice

Od leta 2007 ima Honda dvanajstkrat na leto razred za gorivne celice na naslovu Welcome Plaza pri sedežu družbe v tokijski četrti Aoyama, kjer otroke seznanja z okoljskimi vprašanji in jih spodbuja, da gojijo svoje sanje o naprednih tehnologijah. Člani skupine za razvoj vozila na gorivne celice iz Hondinega centra za raziskave in razvoj kot inštruktorji uporabljajo risane filme in diaprojekcije za predstavitev FCX, izvajajo poskuse za razlago njegovo tehnologije in ponujajo staršem ter otrokom možnost vožnje z njim. Udeleženci si tako z vidom, tipom in drugimi čuti pridobijo globlje razumevanje vozil na gorivne celice in tistega, kar ponujajo. Ob koncu seminarja vsak otrok dobi zaključno spričevalo s svojo fotografijo na njem. V maju 2008 se ga je udeležilo skupaj 19 staršev in otrok.

Najbolj čist visoko zmogljiv avtomobil – postavljanje meril za prihodnje stoletje

Vozilo na gorivne celice, ki uporablja vodik in kisik kot gorivo za pridobivanje električne energije in lasten pogon, odpravlja ne le škodljive izpuste, kot je ogljikov dioksid, temveč tudi vibracije in hrup, povezane z batnimi motorji. Zato ta najbolj čisti visoko zmogljivi avtomobil lahko postane ključni dejavnik pri reševanju globalnega segrevanja, onesnaženja zraka, pomanjkanja energije in drugih problemov v zvezi z avtomobili.

V skladu s predanostjo svojemu poslanstvu, ki je zagotoviti avtomobilu svetlo prihodnost v družbi, je Honda v drugi polovici osemdesetih let sprožila raziskovalni program za gorivno celico, ki je prinesel inovacijo za inovacijo. Zdaj, ko FCX Clarity* prestopa golo zmogljivost in ponuja poleg tega tudi resnično zabavno vožnjo, postavlja merila za avtomobilsko tehnologijo naslednjega stoletja. Program oddajanja FCX Clarityja v najem je v Združenih državah stekel julija 2008, na Japonskem pa konec novembra 2008.

* Honda je z izbiro tega imena hotela izraziti misel, da razvija vozilo na gorivne celice, ki bo ponudil jasno rešitev izzivov prihodnosti in pomagal družbi doseči trajnostno, z okoljem usklajeno mobilnost.

Slovesnost ob začetku množične proizvodnje povsem novega vozila na gorivne celice FCX Clarity

Slovesnost v počastitev množične proizvodnje modela FCX Clarity je bila 16. junija 2008 v Hondinem centru za nove avtomobilske modele v prefekturi Tochigi.

V okviru proizvodnega načrta je Honda zagotovila montažne linije za postopke v zvezi z izdelavo vozila na gorivne celice, med drugim namestitev sklada gorivnih celic in posode za gorivo. Za izdelavo gorivnih celic posameznega sklada, ki jih je v vsakem vozilu na stotine, v velikih količinah, uporablja Honda posebej za to namenjena avtomatizirana orodja, ki vzdržujejo izjemno visoko stopnjo natančnosti in kakovosti, ki se zahtevata v procesu proizvodnje sklada gorivnih celic. Ker je Honda že napravila odločilen korak za to, da bi vozila na gorivne celice postala širše dostopna, si bo še naprej samoiniciativno prizadevala za izboljšave proizvodne tehnologije.

Energetski agregati

Honda si še naprej prizadeva za zmanjšanje porabe goriva, čistejše izpuste in tišje delovanje ter je pri izpolnjevanju vse strožjih tovrstnih standardov vodilna v svetu.

Izpušne emisije

V nenehnem prizadevanju za znižanje deležev ogljikovodikov in dušikovih oksidov (NOx) v izpušnih plinih je Honda v letu 2008 dosegla približno 32 % zmanjšanje glede na izhodiščno vrednost iz leta 2001. Honda se bo še naprej trudila za še čistejše izpušne emisije svojih energetskih agregatov.

Skladnost z najstrožjimi emisijskimi standardi v svetu

Posodobljeni srednje močni 4-taktni zunajkrmni ladijski motorji BF50/BF40 so prišli na trg v marcu 2008. Ti motorji ustrezajo emisijskim standardom Kalifornijskega sveta za zaščito zraka (CARB), ki so najstrožji na svetu, pa tudi predpisom evropske direktive za rekreacijska plovila. Njihove okoljevarstvene karakteristike zlahka presegajo standarde iz leta 2006, ki jih je določila ameriška Agencija za varstvo okolja (EPA), pa tudi japonske prostovoljne standarde.

Višja merila: še bolj okoljevarstveno naravnani generatorji

Motorji tipa GC in GX iz leta 2007 imajo tanjše batne obročke za znižanje porabe motornega olja. Rezultat te in nekaterih drugih izboljšav je zmanjšanje količine znanih onesnaževalcev, kot so ogljikovodiki (HC) in dušikovi oksidi (NOx) za 20 % glede na modele iz leta 2006. Novi modeli ustrezajo tudi standardom Tier 3, ki jih je določil CARB in so najstrožji na svetu. Različica GCV160, ki se uporablja predvsem v kosilnicah, ima tudi fluoridni premaz, fluoridni cevovod in aktivno oglje v pokrovih posode za gorivo. Ti ukrepi zmanjšujejo izpuste HC za 58 % glede na model 2006.

Boljši izkoristek goriva

Dvig ekonomičnosti zunajkrmnih motorjev na višjo raven
Zaradi uporabe PGM-FI in zgorevanja revne zmesi nova serija zunajkrmnih motorjev BF50/BF40 beleži 22 oz. 18 % nižjo1 porabo goriva v primerjavi s prejšnjimi modeli2 pri enakomerni obremenitvi (vrtilne frekvence motorja med 3000 in 4500).

1 glede na prejšnji BF50 (Hondini izračuni)
2 Poraba goriva pri vrtilni frekvenci na 80 % in izhodni moči na 57 % v režimu izpustov po EPA (Hondini izračuni).

Alternativna goriva

Kompakten hišni soproizvodni sistem na ameriškem trgu
Marca 2007 sta American Honda Motor Co., Inc. in Climate Energy, LLC iz Massachusettsa začela prodajati sistem freewatt™, tj. kombiniran soproizvodni mikro sistem za oskrbo domov s toploto in elektriko (Micro-CHP). Prodaja se je začela v Massachusettsu in družba načrtuje, da bo sistem ponudila tudi v Rhode Islandu in New Yorku. Hondin inovativni soproizvodni sistem uporablja GE160V – najmanjši motor na zemeljski plin na svetu – in edinstveno tehnologijo sinusnega dvosmernega pretvornika, ki skupaj sestavljata kompakten agregat, primeren za hišno rabo. Uporablja se v paru s pečjo ali grelnikom za vodo proizvajalca Climate Energy, di dopolnjuje celoten sistem freewatt. Poleg tega da je izjemno tih, proizvaja do 3,26 kW toplote in 1,2 kW elektrike ter znižuje tako stroške porabljene energijo kot količino izpustov CO2za približno 30 %1.

1 v primerjavi z 80 % energijskim izkoristkom običajnih sistemov za ogrevanje (po izračunih Climate Energy).

Zmanjšanje hrupa

Manj hrupa zaradi izboljšane zasnove
Stopnje hrupa pri novi seriji zunajkrmnih motorjev BF50/40 so znižane za 1,0 dBA glede na prejšnji model z uvedbo izboljšav, kot sta daljša izpušna cev in optimizirana rebrna konstrukcija znotraj zgornjega dela podaljšanega ohišja, ki povečuje trdnost1.

1 v primerjavi s prejšnjim modelom BF50 (Hondini izračuni)

Manj hrupa, enaka velika zmogljivost
Najnovejši model v seriji kosilnic HRG je prišel na trg februarja 2008 in požel odobravanja tako zaradi preproste uporabe kot okoljevarstvenih značilnosti. Novi noži in druge izboljšave pri modelih HRG415C3 in HRG465C3 omogočajo ohranitev enake zmogljivosti pri nižji stopnji hrupa – samo 94 dBA ali 2 dBA pod standardi EU.

Obnovljiva energija in vozilo na gorivne celice

Od fosilnih goriv proti družbi, ki temelji na obnovljivih virih energije

Vozilo na gorivne celice proizvaja za pogon svojega električnega motorja elektriko in gorivo, ki ga uporablja za proizvodnjo te energije, je vodik. Vodik je sestavni del mnogih različnih snovi kot npr. zemeljskega plina, iz katerih ga je mogoče izločiti, dobiti pa ga je mogoče tudi iz vode z elektrolizo in uporabiti pri tem elektriko, pridobljeno iz takšnih obnovljivih virov energije, kot so sonce, veter in voda. V nasprotju z elektriko je mogoče vodik proizvajati kadarkoli in v kakršnemkoli obsegu ter shranjevati v velikih količinah. Voda, ki jo vozilo na gorivne celice izpusti, se vrača v naravo, kjer je ponovno na voljo za pridobivanje vodika, ki ga uporablja vozilo na gorivne celice. Z izvajanjem takšnega obnovljivega energijskega cikla iz-vode-v-vodo bo morda nekoč mogoče ustvariti zares trajnostno energetsko oskrbo, ki bo družbo rešila odvisnosti od neobnovljivih, na fosilnih gorivih temelječih virov energije.

Prvovrstna funkcionalnost in zmogljivost

Za Hondo je vozilo na gorivne celice več kot samo odgovoren odnos do okolja; imeti mora vse prvovrstne značilnosti in zmogljivost, ki jih ljudje pričakujejo od avtomobila.

Vozilo na vodikove gorivne celice je mogoče hitro ponovno oskrbeti z gorivom in dosegati potovalno razdaljo, enakovredno avtomobilu na bencinski pogon. Poleg tega je mogoče sistem gorivnih celic in druge sestavne dele pogonskega sklopa narediti tako, da so močni, lahki in kompaktni, z več kot trikrat boljšim energijskim izkoristkom od običajnega bencinskega avtomobila in dvakrat boljšim od hibridnega. Še več, značilno gladko in močno pospeševanje električnega motorja, brez hrupa, ki spremlja delovanje bencinskega, omogoča popolnoma novo izkušnjo vožnje.

Vozilo na gorivne celice, ki uporablja obnovljivo energijo

Nove tehnologije

ASIMO

Samostojno dvonožno gibanje – dosežek gibljivosti zgodovinskih razsežnosti in vir nove vrednosti za družbo

Humanoidni robot, ki smo ga nekoč poznali samo iz znanstvene fantastike, je postal resničnost. Honda ga je začela razvijati leta 1986 in v tistem času so njegovi snovalci sanjali o mobilnosti z novo vrednostjo, usklajeni z družbo.

Ko so se inženirji lotili izziva, da naredijo gibljivega robota, so se izognili lahki izbiri, ki se je proizvajalcu avtomobilov sama ponujala – kolesom, in namesto tega sprejeli največji izziv. Na koncu dolgega procesa preskusov in zmot je skupina leta 2000 končala razvoj ASIMA, katerega samostojno dvonožno premikanje je bil dosežek gibljivosti zgodovinskih razsežnosti.

Od takrat je Honda dodala ASIMU sposobnost prepoznavanja glasu in obraza ter druge funkcije, kar je zahtevalo razvoj naprednih sistemov krmiljenja in obdelave podatkov. ASIMO se tudi danes še vedno razvija, postaja hitrejši, bolje komunicira in je vse bliže človekovi idealni predstavi humanoidnega robota.

Honda je prepričana, da ni več daleč dan, ko bo ASIMO lahko v dragoceno pomoč ljudem doma, v pisarni in centrih za oskrbo.

Honda Soltec

Hondini sončni zbiralniki na strehe domov po vsem svetu

Honda je v preteklih letih ponudila svetu mnoge okoljevarstvene inovacije, med drugim vozilo na gorivne celice in napredne tehnologije za pridobivanje bioetanola. Leta 2007 je sprejela nov izziv z ustanovitvijo odvisne družbe Honda Soltec za proizvodnjo in prodajo sončnih zbiralnikov v sklopu svoje tovarne Kumamoto. Zbiralniki te družbe so v panogi deležni precejšnjega zanimanja: čeprav imajo trenutno nekoliko nižji izkoristek energijske pretvorbe od običajnih sistemov, za katere pa ostaja oskrba s potrebno surovino, tj. silicijem omejena, zahtevajo znatno manj energije za proizvodnjo, zato omogočajo večje prihranke in zmanjšujejo negativen vpliv na okolje. Kot vodilna v inovaciji na področju gibljivosti sledi zdaj Honda novim sanjam pridobivanja energije, prežetim z ustvarjalnostjo, tako značilno za vso Hondino zgodovino.

Uresničitev sanj in več kot to – Hondino čisto in varčno lahko reaktivno letalo

Gospodovati nebu, v popolni svobodi, kot ptice. To so od davnih časov sanje ljudi po vsem svetu. V iskanju očaranosti in vznemirjenja spričo mobilnosti z uporabo inovativnih tehnologij je Honda sanjala iste sanje.

Decembra 2003, 100 let po tem, ko je bratoma Wright uspel prvi polet s človekom na krovu in pogonom, so se te Hondine sanje uresničile.

Aerodinamično do podrobnosti domišljen HondaJet ima prvi popolnoma kompozitni trup na svetu, Hondina turbopropelerska motorja v nenavadni konfiguraciji nad krilom in kabino, ki je zaradi revolucionarne zasnove izjemno prostorna in udobna.

Iz Hondinih sanj po letenju rojeni HondaJet je s svojo zmogljivostjo, udobjem, ekonomično porabo goriva in nizko stopnjo izpustov idealno lahko reaktivno letalo za 21. stoletje.

Pridobivanje energije iz sončnega zbiralnika za dom

Zadovoljevanje energijskih potreb povprečnega gospodinjstva

Hondini sistemi sončnih zbiralnikov za dom so sestavljeni iz modulov, ki vsebujejo tri podsklope. 24 modulov skupaj proizvede okoli 3 kW, kar je približna količina elektrike, ki jo porabi povprečno gospodinjstvo. Namesto modre barve, značilne za silicijeve zbiralnike, so moduli črni, kar olajšuje absorpcijo svetlobe in se ujema s tipično japonsko kritino. Povprečna cena 3-kW sistema z moduli, regulatorjem napetosti in montažo je okoli 2 milijona jenov brez davka. Predvidena letna proizvodna zmogljivost Honde Soltec pri obratovanju s polno močjo je 27,5 megavatna vrednost zbiralnikov (dovolj za oskrbo 9000 gospodinjstev). Ko so nameščeni, zbiralniki v osnovi ne potrebujejo vzdrževanja in čiščenja. Poleg tega je mogoče vse presežke čez dan proizvedene elektrike prodati podjetju za distribucijo, tako da si bo gospodinjstvo lahko znižalo račune za elektriko.

Honda predstavlja eksperimentalno napravo za pomoč pri hoji s telesno oporo

Honda Motor Co., Ltd. je novembra 2008 pokazala javnosti svojo drugo eksperimentalno napravo za pomoč pri hoji, ki podpira telesno maso, da zmanjša obremenitev uporabnikovih* nog pri hoji, vzpenjanju ali sestopanju po stopnicah in v napol čepečem položaju. Honda bo zdaj začela napravo preskušati v stvarnih razmerah, da bi ocenila njeno učinkovitost.

Nova naprava za pomoč pri hoji s telesno oporo zmanjšuje obremenitev nožnih mišic in sklepov (kolčnih, kolenskih in gležnjev), tako da podpira del uporabnikove telesne mase. Ima preprosto konstrukcijo, ki jo sestavljajo sedež, okvir in čevlja, uporabnik pa si jo namesti tako, da samo obuje čevlja in dvigne sedež v pravi položaj. Mehanizem, ki silo podpore usmerja proti uporabnikovemu težišču, in sposobnost usklajevanja te sile s premikanjem nog – oboje je Hondina inovacija – poleg tega omogočata, da naprava prispeva naravno oporo pri različnih držah in gibih.

Honda je raziskave v zvezi z napravo za pomoč pri hoji začela leta 1999 s ciljem, da še več ljudi osreči s sposobnostjo gibanja. Potrebno znanje za razvoj takšne naprave ji je dalo temeljito preučevanje človeške hoje v okviru raziskav in razvoja njenega naprednega humanoidnega robota ASIMA. Raziskave je izvajal Fundamental Technology Research Center pri družbi Honda R&D Co., Ltd. v mestu Wako v prefekturi Saitama. Učinkovitost poskusnega modela novo razvite naprave bo Honda preskušala v svoji tovarni Saitama (v mestu Sayama, prefektura Saitama).

Delovne pobude

Regionalne spodbude v letu 2008

“Zelena” elektrika napaja novi logistični center v Aalstu

Honda Belgija je zgradila skladišče v Aalstu, ki lahko obratuje tako, da uporablja samo do okolja odgovorno električno energijo. Na strehi nameščeni sončni zbiralniki iz fotonapetostnih (PV) celic na površini 7000 m2 proizvajajo 880 kW elektrike, kar je dovolj za vse njegove potrebe po energiji, vse presežke pa prodajo javnemu podjetju za distribucijo. Če slabo vreme ali druge razmere preprečujejo, da bi zbiralniki delovali z zadostno zmogljivostjo, se oskrbijo z elektriko iz hidroelektrarn v bližnjih Alpah. Uporabljeni so bili še drugi ukrepi za zmanjšanje vpliva skladišča na okolje kot npr. stroge omejitve pri odvajanju odpadnih vod in uporaba deževnice v sanitarijah.

Ohranjanje energije z optimiziranjem uporabe stisnjenega zraka

V nekem obdobju je bilo 20 % celotne porabe elektrike v obratu Atessa družbe Honda Italia Industriale namenjenih za pripravo stisnjenega zraka. Od oktobra 2007 je tokokrog za tlačno litje, ki potrebuje višji tlak, ločen od tokokrogov za druge proizvodne procese, ki lahko potekajo pri nižjem tlaku. Zaradi uporabe kompresorjev, opremljenih s krmilnikom, se stisnjen zrak proizvaja samo po potrebi in ustrezno nihanjem teh potreb, kar zmanjšuje količino porabljene energije za stiskanje zraka za 20 %.

Proizvodni rezultati

Honda po vsem svetu reklamira svojo spodbudo o “Zeleni tovarni” in pri tem razvija proizvodno tehnologijo, primerno za družbo, ki sloni na recikliranju. Pospešujemo tudi spodbude za ohranjanje energije in zmanjšanje odpadkov v naših tovarnah po vsem svetu. Izračunali smo izpuste CO2, količine odpadkov za deponije in porabo vode vseh podjetij skupine Honda v proizvodnji gotovih vozil, pa tudi glavnih Hondinih dobaviteljev delov za poslovno leto 2008. Rezultati tega izračuna kumulativnega vpliva na okolje po vsem svetu so prikazani v spodnjih diagramih. Ti izračuni, ki vključujejo 83 podjetij, med njimi odvisne družbe, družbe iz skupine Honda in večje povezane družbe, zajemajo praktično celotno proizvodnjo gotovih vozil.

Nazaj na vrh