Obrazec za pridobitev duplikata kartončka

Prošnja za izdajo duplikata » izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila ali potrdila o skladnosti vozila« ali  izdaja izjave s tehničnimi podatki vozila.

© 2019 AC-Mobil d.o.o., vse pravice pridržane. | Pravna obvestila | Politika zasebnosti | Izjava o varstvu podatkov