Pogoji poslovanja

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) družba AC-Mobil, d.o.o. priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov:

EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV, Ljubljana (ECDR)
Matična št. 6108890000
Sedež: Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Tel:  +386 8 20 56 590
e-naslov: info@ecdr.si

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova ali pisno na naslove ponudnika, razvidne na spletnih straneh ponudnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

V primeru, da kupec/potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, lahko v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR).

ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot  izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s »Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov«, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si.

Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT.

Odločitev pritožbene komisije je dokončna in nadaljnji pritožbeni postopki pri AC-Mobil d.o.o niso možni. V kolikor se z odločitvijo ne strinjate, lahko vložite zahtevo za začetek postopka mediacije pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki je Evropski center za reševanje sporov, Ljubljana, telefon: 08 20 56 590, e-naslov: info@ecdr.si ali nadelujete postopek reševanja spora pred pristojnim sodiščem.

AC-Mobil d.o.o.

Nazaj na vrh