AC-Mobil d.o.o.

Poslanstvo AC-Mobil-a je skozi distribucijsko funkcijo kvalitetno zastopanje blagovne znamke Honda na slovenskem trgu, ohranjanje oz. graditev ugleda blagovne znamke na slovenskem trgu ter skrb za kvalitetne prodajne in poprodajne storitve v prodajno servisni mreži Honda, z namenom zagotavljanja zadovoljstva kupcev in doseganja dolgoročne navezanosti oz. zvestobe blagovni znamki Honda.

Pogledi AC-Mobil-a na prihodnost izhajajo iz distributerske  funkcije podjetja in iz vloge, ki je bila podjetju dodeljena s strani principala. Zagotavljanje vozil Honda in oskrba z originalnimi rezervnimi deli ter dodatno opremo na slovenskem trgu je samo ena od nalog, ki jo ima AC-Mobil pri opravljanju distributerske funkcije.

Zagotovili bomo pokritost vseh slovenskih regij s kvalitetno trgovsko servisno mrežo, ki bo zagotavljala visoko kvaliteto storitev za vse kupce Hondinih vozil in uporabnike storitev in enotne pogoje ter pristop v celotni mreži.

Dolgoročno bomo ohranjali in negovali vez z našimi kupci in tako gradili in ohranjali njihovo zaupanje v znamko Honda in storitve trgovsko servisne mreže v Sloveniji.

Prav tako bomo skrbeli za dobre odnose s trgovsko servisno mrežo in zadovoljstvo zaposlenih v AC-Mobil-u, kar je predpogoj za dolgoročno uspešnost in delo.

AC-Mobil je član Skupine Emil Frey.

 

Osebna izkaznica

 

Ime podjetja AC-Mobil d.o.o.
Naslov Baragova ulica 9, SI-1000 Ljubljana
URL www.ac-mobil.si

 

Direktorica podjetja Romana Rosnaky
Ident. št. za DDV SI15323668
Matična številka 5662885
Transakcijski račun SI56 0400 1005 0482 281 Nova KBM
SI56 0292 1001 2042 497 NLB d.d.

 

Podjetje je vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod registrsko številko 1/19726/00, z osnovnim kapitalom 12.518,78 EUR.

Nazaj na vrh